South Florida  vs Austin Peay 
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / HALF}
Over - 2H78 (-115)
Under - 2H78 (-105)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / HALF}
Austin Peay  - 2H+1 (-110)
South Florida  - 2H-1 (-110)
Type: Moneyline - Status: OPEN {DEBUG: 2W-12 / HALF}
Austin Peay  - 2H+105
South Florida  - 2H-135
DePaul  vs Morgan State
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Morgan State+23 (-110)
DePaul -23 (-110)
Grand Canyon  vs Jacksonville 
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Jacksonville +20 (-110)
Grand Canyon -20 (-110)
Kansas State (#12) vs Denver U
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / HALF}
Over - 1H65 (-110)
Under - 1H65 (-110)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / HALF}
Denver U - 1H+11 (-110)
Kansas State (#12) - 1H-11 (-110)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over139 (-110)
Under139 (-110)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Denver U+19 (-110)
Kansas State (#12)-19 (-110)
Minnesota U vs Utah U
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / HALF}
Utah U - 1H+4 (-105)
Minnesota U - 1H-4 (-115)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / HALF}
Over - 1H70 (-110)
Under - 1H70 (-110)
Type: Moneyline - Status: OPEN {DEBUG: 2W-12 / MATCH}
Utah U+325
Minnesota U-450
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Utah U+8 (-105)
Minnesota U-8 (-115)
Type: Moneyline - Status: OPEN {DEBUG: 2W-12 / HALF}
Utah U - 1H+220
Minnesota U - 1H-280
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over146 (-110)
Under146 (-110)
Kansas (#1) vs Vermont
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Vermont+22 (-110)
Kansas (#1)-22 (-110)
Washington U (#25) vs San Diego 
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
San Diego +9 (-110)
Washington U (#25)-9 (-110)
Type: Moneyline - Status: OPEN {DEBUG: 2W-12 / HALF}
San Diego  - 1H+230
Washington U (#25) - 1H-290
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / HALF}
San Diego  - 1H+5 (-110)
Washington U (#25) - 1H-5 (-110)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / HALF}
Over - 1H68 (-110)
Under - 1H68 (-110)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over145 (-110)
Under145 (-110)
Type: Moneyline - Status: OPEN {DEBUG: 2W-12 / MATCH}
San Diego +375
Washington U (#25)-550
Xavier vs Wisconsin
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Wisconsin-1 (-115)
Xavier+1 (-105)
LSU (#23) vs Memphis U
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Memphis U+11 (-110)
LSU (#23)-11 (-110)
Florida International  vs Wisconsin Milwaukee
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Wisconsin Milwaukee+5 (-110)
Florida International -5 (-110)
Georgia Southern  vs George Mason 
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
George Mason +3 (-105)
Georgia Southern -3 (-115)
Georgia State vs Mercer
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Mercer +11 (-110)
Georgia State-11 (-110)
Massachusetts  vs Harvard 
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Harvard +3 (-110)
Massachusetts -3 (-110)
Coll Charleston vs Rhode Island
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Rhode Island+2 (-110)
Coll Charleston-2 (-110)
NC Wilmington  vs UNC Greensboro
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
UNC Greensboro-6 (-110)
NC Wilmington +6 (-110)
Oakland  vs Western Michigan 
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Western Michigan +4 (-110)
Oakland -4 (-110)
Temple  vs Georgia
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Georgia+3 (-110)
Temple -3 (-110)
Tennessee State vs Arkansas Little Rock 
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Arkansas Little Rock +6 (-110)
Tennessee State-6 (-110)
Tulane vs Coastal Carolina 
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Coastal Carolina +4 (-110)
Tulane-4 (-110)
Colorado vs Drake 
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Drake +13 (-110)
Colorado-13 (-110)
Illinois  vs Georgetown
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Georgetown+6 (-110)
Illinois -6 (-110)
Loyola Marymount  vs CS Northridge 
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
CS Northridge +15 (-105)
Loyola Marymount -15 (-115)
Tennessee (#6) vs Georgia Tech
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Georgia Tech+16 (-110)
Tennessee (#6)-16 (-110)
New Mexico  vs Iona
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Iona+7 (-110)
New Mexico -7 (-110)
Northern Colorado  vs Pepperdine 
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Pepperdine +11 (-115)
Northern Colorado -11 (-105)
UNLV  vs Cal Riverside
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Cal Riverside+11 (-110)
UNLV -11 (-110)